یا حق

این قنات به طول 33 کیلومتر با سابقه ی تاریخی 2500 ساله در قصبه شهر گناباد قرار دارد. قنات قصبه که در مسیر یک دره ی طولانی(در روستای دیسفان این شهرستان) مي باشد ، شامل دو رشته ی اصلی و هفت رشته ی فرعی است . عمق چاه اصلی قنات 320 متر است. تعداد میله های چاه در این قنات 450 حلقه می باشد.

سایر قنات های مشهور گناباد از این قرارند (رقم اول در جلوی نام، تعداد حلقه های چاه و رقم دوم عمق مادر چاه است.): قنات علی آباد( 300 حلقه - 200 متر) -  قنات خشویی (250 حلقه - 250 متر )-  قنات ده (240 حلقه – 170 متر) – قنات نوغاب ( 180 حلقه – 110 متر) – قنات آقا ( 130 حلقه – 120 متر) -  قنات دلویی ، خیبری و مند( 330 حلقه- 250 متر) – قنات بهاباد( 180 حلقه – 150 متر) – قنات رهن ( 250 متر) – قنات کمالی قوژد ( 200 حلقه – 110 متر) – قنات عمرانی ( 150 حلقه – 130 متر) – قنات کاخک ( 40 متر) – قنات گل بید بجستان( 75 متر) – قنات سردق ( 22 متر)

منبع:جغرافیای گناباد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1383ساعت 8:30  توسط  محسن بختياري - شهر من گناباد   |